Bel Fıtığı ve Korunma Yolları!               

Yazan: Doç.Dr. Ahmet YILDIZHAN ( Kimdir? )
Nöroşirürji Uzmanı
American Association of Neurological Surgeons
(AANS) Üyesi

   
 Ondördüncü Baskıya Önsöz

Kitabımızın 1997 yılındaki ilk baskısı umduğumuzdan daha kısa sürede tükenince müteakip baskıları seri şekilde yapmak ihtiyacı doğmuştu. Yoğun talep karşısında sonraki baskılara hızla gidildiği için değişiklik imkânını ancak üçüncü baskıdan itibaren elde edebilmiştik.

Çeşitli sorular yönelten hastalarımıza ek bilgiler sunmak amacıyla sonraki baskılarda da kitaba literatürün ışığında ilaveler yapıldı. Okuyuculardan aldığımız teşekkür dolu yazılar çalışmalarımıza hız kazandırdı.

Diğer yandan yurt dışından gelen hastalarımız, senelerdir kitabın tercümesini yapmamız için bizi teşvik ettiler. Tercüme çalışmaları neticesinde kitabın küresel anlamda geniş halk kitlelerine hitap ederek daha yararlı olacağına inanıyoruz.

Kitap başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bel fıtığı hakkında bilgiler verilmektedir. Sonraki bölümde ise belin sağlıklı kalabilmesi için günlük hayatın hemen hemen tamamını kapsayacak tarzda tavsiyelerde bulunulmaktadır ki ben o bölümü daha çok önemsiyorum.

Sonuç olarak, bu kitabı yazmakla insanlığın evrensel bahçesine bir çiçek koyduğumu düşünüyorum. Bundan dolayı mutluyum.

Doç. Dr. Ahmet YILDIZHAN
Nöroşirürji Uzmanı

 

Ana Sayfa

Takdim

Önsöz

Ondördüncü Baskıya Önsöz

Giriş

Tarihçe

Bel Fıtığı

Bel Fıtığı Nasıl Oluşur

Belirtiler

Bel Fıtığının Ters Tarafta Olması

Kimlerde Görülür?

Hastalığa Yanlış Yaklaşımlar

Bel Fıtığından Korunmak

Riskli Pozisyonlar

Teşhis

Bel ve Bacak Ağrısının Diğer Nedenleri

Tedavi

Cerrahi Tedavi

Hangi Hastalar Ameliyat Edilmelidir?

Spinal Anestezi

Tedavinin Hedefi

Tedavinin Sonucu

Ameliyat Sonrası

Geleceğin Bel Fıtığı Cerrahisi

Gen Tedavisi

Yatak istirahati

Hamilelikte Bel Fıtığı

Çocuklarda Bel Fıtığı

Yaşlılarda Bel Fıtığı

Dar Spinal Kanal

Dar Kanal Ameliyatlarında Yeni Teknik

Bel Fıtığında Nüks Olayı

Bel Sağlığı İçin 100 Tavsiye

Bel İçin Egzersizler

Sonuç

Bel Fıtığı ile İlgili Videolar

Boyun Fıtığı

Boyun Fıtığı ile İlgili Videolar

Adres: Valikonağı Caddesi No:143/10 Nişantaşı/İstanbul
Tel: +90 (212) 241 74 24 - 25    Cep: +90 539 694 11 11
Faks: +90 (212) 241 81 21

ayildizhandr@gmail.com
mesaj göndermek için tıklayınız

Doç. Dr. Ahmet YILDIZHAN ameliyatlarını İstanbul Cerrahi Nişantaşı Hastanesi’nde yapmaktadır.