Bel Fıtığı ve Korunma Yolları!               

Yazan: Doç.Dr. Ahmet YILDIZHAN ( Kimdir? )
Nöroşirürji Uzmanı
American Association of Neurological Surgeons
(AANS) Üyesi

   
 Ã–nsöz
Hiç şüphe yok ki, "İnsanın hayırlısı insanlara faydası dokunandır" düsturunu bizzat hayata geçirerek meslekî yaşantılarını devam ettiren şahısların başında doktorlar gelmektedir.
Fakat doktorlar, özellikle cerrahlar yoğun ameliyat temposu ve günlük meslekî pratik esnasında çok sık yazı yazma fırsatı bulamamaktadırlar.

Hastalarımın suallerine cevap teşkil edecek tarzda bir kitapçık hazırlamayı uzun zamandır düşünüyordum. Neticede meslekî hayatımda elde ettiğim basit ama insanlara faydalı olacağına inandığım tecrübeleri kâğıda döktüm; ortaya bu kitap çıktı.

Gaye, öncelikle insanların yararlanacağı pratik bilgileri kendilerine sunmak olduğundan akademik takdim ve Latince kelimeler yerine sade ve şekillerle desteklenen, anlaşılması kolay bir üslûbu tercih ettim.

Harvard Tıp Okulu'nun duvarında bulunan mermer levha üzerinde de belirtildiği gibi "Ömür kısa, ilim-sanat uzundur".

[ LIFE IS SHORT / AND THE ART LONG / THE OCCASION INSTANT
EXPERIMENT PERILOUS / DECISION DIFFICULT ]

Gerçekten hem ilim hem de sanat olan tıbbın içinde aktif görev yapan biri olarak, insanlık ve bilim tarihiyle kıyaslandığında çok kısa kalan bu hayatta iyi şeyler ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum.

Bu vesileyle yetişmemde emeği geçen herkese, özellikle de asistanlık yıllarımda ilk cerrahi nosyonumu kendisinden aldığım değerli hocam Prof. Dr. Aydın PAŞAOĞLU'na ve sonraki yıllarda cerrahi anlayışıma önemli katkılarda bulunan Harvard Tıp Okulu'nun profesörlerinden N. T. ZERVAS, R. G. OJEMANN, C. S. OGILVY ve L. F. BORGES'e teşekkür etmek isterim.

Hacmi küçük, fakat insanlara faydasının büyük olacağını ümit ettiğim bu kitabımı, meslekî yaşantımda manevî desteğini her zaman yanımda hissettiğim değerli eşim Zeynep Sema Hanım ile çocuklarım Saliha Elif, Fatma Esra, Abdullah Emir ve Fatih Selim'e armağan ediyorum.

Doç. Dr. Ahmet YILDIZHAN
Nöroşirürji Uzmanı

 

Ana Sayfa

Takdim

Önsöz

Ondördüncü Baskıya Önsöz

Giriş

Tarihçe

Bel Fıtığı

Bel Fıtığı Nasıl Oluşur

Belirtiler

Bel Fıtığının Ters Tarafta Olması

Kimlerde Görülür?

Hastalığa Yanlış Yaklaşımlar

Bel Fıtığından Korunmak

Riskli Pozisyonlar

Teşhis

Bel ve Bacak Ağrısının Diğer Nedenleri

Tedavi

Cerrahi Tedavi

Hangi Hastalar Ameliyat Edilmelidir?

Spinal Anestezi

Tedavinin Hedefi

Tedavinin Sonucu

Ameliyat Sonrası

Geleceğin Bel Fıtığı Cerrahisi

Gen Tedavisi

Yatak istirahati

Hamilelikte Bel Fıtığı

Çocuklarda Bel Fıtığı

Yaşlılarda Bel Fıtığı

Dar Spinal Kanal

Dar Kanal Ameliyatlarında Yeni Teknik

Bel Fıtığında Nüks Olayı

Bel Sağlığı İçin 100 Tavsiye

Bel İçin Egzersizler

Sonuç

Bel Fıtığı ile İlgili Videolar

Boyun Fıtığı

Boyun Fıtığı ile İlgili Videolar

Adres: Valikonağı Caddesi No:143/10 Nişantaşı/İstanbul
Tel: +90 (212) 241 74 24 - 25    Cep: +90 539 694 11 11
Faks: +90 (212) 241 81 21

ayildizhandr@gmail.com
mesaj göndermek için tıklayınız

Doç. Dr. Ahmet YILDIZHAN ameliyatlarını İstanbul Cerrahi Nişantaşı Hastanesi’nde yapmaktadır.